چگونه می توانیم بیشتر و بیشتر آن کسی شویم که هستیم؟

 

چگونه می توانیم بیشتر و بیشتر آن کسی شویم که هستیم؟

چرا عده ای به سرعت پیشرفت می کنند و عده ای دیگر با وجود تلاش های فراوان، به موفقیت دست نخواهند یافت؟ آیا رویا دست یافتنی است یا تنها میلی است که اغلب به واقعیت نخواهد پیوست؟ موفقیت هر فرد در گرو چه چیزی است؟ چقدر درگیر نقاط ضعفمان هستیم؟

بسیاری این گونه تصور می کنند که برای پیشرفت باید نقاط ضعف خود را از بین برد. از همین رو دائماً در حال کشف نقاط ضعف و حل آن ها هستند؛ یک روند کاملاً زمان بر و انرژی گیر که برای آن نتیجه قطعی نیز نمی توان متصور بود. چرا که بسیاری از نقاط ضعف حل نشدنی باقی خواهد ماند. انسان های موفق درک کرده اند که به جای صرف زمان، برای از بین بردن نقاط ضعف، باید بر نقاط قوت و توانایی های خود سرمایه گذاری کنند. اما آیا توانایی های خود را می شناسیم؟

تحقیقات موسسه گالوپ بر روی بیش از 3 میلیون نفر انسان در نقاط مختلف دنیا، نشان می دهد که افرادی می توانند موفق باشند و همواره این موفقیت را تکرار کنند که توانایی های خود را شناخته و اهداف خود را بر مبنای این توانایی ها انتخاب کنند. عدم آگاهی از توانایی های خویش و یا برداشت اشتباه از آن­ ها، سبب خواهد شد، هدف و مسیری اشتباه، در زندگی انتخاب کنیم. مسیری که همواره در آن نارضایتی های شغلی و ارتباطی بروز خواهند کرد و دائماً با اتفاقات ناخوشایند، در حوزه های گوناگون مواجه خواهیم شد. و رویا ها دست نیافتنی باقی خواهند ماند. اما آیا شناخت استعداد ها و توانایی ها برای کسب موفقیت کافی است؟

دست یافتن به حداکثر های خود یک اتفاق نیست، یک سفر است. سفری که لازم است در آن تعاریفی جدید را جایگزین تعاریف کهنه خود درباره کار و زندگی کنیم؛ به کشف درون خود بپردازیم؛ قابلیت های خود را بالفعل کنیم و با انتخاب هدفی متناسب با آنچه که هستیم، مسیری را طراحی کنیم که بر پایه استعداد ها و توانایی های ما استوار است و گام به گام ما را به آرزوهایمان نزدیک خواهد کرد.

دوره "شناخت توانایی ها" به ما کمک می کند تا این سفر را آغاز کنیم. توانایی ها و قابلیت های خویش را کشف کنیم؛ به رویاهای خود اعتماد کنیم و با طراحی مسیری مناسب به سمت هدف خود حرکت کنیم.

منبع:https://www.webyad.com


مهارت آموزی_19